Policejní orgán si od Vás vyžádal podání vysvětlení. Vyrazíte na Policii ČR a po skončení rozhovoru Vám policista předá usnesení o zahájení trestního stíhání. Vy se tak z pozice nezúčastněného pozorovatele stáváte epicentrem vyšetřování a může proti Vám být podána obžaloba k soudu. To, co jste v dobrém úmyslu policii dříve vysvětlili, je mohlo přivést na stopu, která povede k Vašemu potenciálnímu odsouzení pro trestný čin, který jste nikdy nechtěli spáchat, kdy možná šlo o nedbalost, možná o souhru náhod. Pokud by s Vámi byl advokát (máte na něj ze zákona právo!), jistě byste toto riziko znali, stejně jako to, že nejde-li o Vaše protiprávní jednání, kvůli němuž podáváte vysvětlení, máte právo na náhradu nutných výdajů i ušlého zisku. A jste-li právě Vy podezřelou osobou, můžete se, narozdíl třeba od svědka, hájit i lží (ale i ta má limity, které Váš advokát zná). Opravdu se Vám vyplatí vyrazit na policii sám/a?