Posted on

Změny v rozvodech, co přinese nejnovější úprava Občanského zákoníku?

12. 6. Vláda ČR podpořila novelizaci Občanského zákoníku, která přinese podstatné změny v oblasti rozvodu manželství. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny, a pakliže by prošel úspěšně celým legislativním procesem, počítá se s jeho účinností od nového roku 2025. Ty nejvýznamnější změny, které by mohl přinést, shrneme v následujícím článku.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Nový stavební zákon – jaké změny přináší??

Počátkem měsíce červenec 2024 nabyl plné účinnosti nový stavební zákon, který by měl podle záměru ministerstva proměnit stavební řízení v digitální, rychlejší a jednodušší, v porovnání se stavem před létem 2024. V dnešním příspěvku přinášíme přehled změn, které nový stavební zákon (dále jen „SZ) přináší.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Omezení svéprávnosti – užitečné know-how

Každý se v průběhu života setkává s různými výzvami, mezi ně patří i ochrana příbuzných v situaci, kdy by svým jednáním mohli uškodit sami sobě či jiným blízkým osobám. Český právní řád na toto pamatuje a stanoví možnost svéprávnost osoby omezit. Níže uvádíme základní přehled toho, co je k omezení svéprávnosti potřeba vědět – jakési právní minimum pro neprávníky.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

NIS2, aneb Kyberbezpečnost v praxi

V říjnu tohoto roku pravděpodobně nabyde účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Co to pro Vás znamená? Kdo je regulovanou osobou? Spadáte do režimu vyšších či nižších povinností? Víte, že sankce za nedodržení může stoupat ke 250.000.000,- Kč??

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Manželé a jejich vzájemná práva a povinnosti – III. část

Kolik peněz má manžel na účtu a mohu se to vůbec dozvědět? Co dělat, když manžel dětem nic neplatí a já vše hradím ze svého? Může manžel bez mého vědomí prodat vybavení domácnosti? A co takhle výživné mezi manžely?

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Jak se určí otcovství?

Mater semper certa est pater incertus, tedy matka je vždy jistá, otec nejistý – stará římskoprávní poučka, která však zůstává v českém právu stále základem určování rodičovství, resp. otcovství. Otázkou může být, jak dlouho se v době boomu surogátního mateřství ještě udrží, ale to už je zas na téma jiného článku. Zpátky k otázce určení otcovství v českém právním řádu.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Vypořádání SJM při zániku manželství – II. část

Je třeba se bát zániku SJM? Co když se s manželem nemohu dohodnout? A co dluhy? Kde budu bydlet? Odpovědi (nejen) na tyto otázky se dozvíte v našem dnešním článku.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Společné jmění manželů

Co patří do SJM a co nikoliv? Může manžel jednat v zastoupení druhého? Jak bude SJM vypořádáno? Musím hradit manželovy dluhy?  Odpovědi na tyto otázky se dozvíte níže!

Společné jmění manželů může v českém právním řádu nabývat tří forem: jednak je to režim zákonný, jednak režim smluvený a naposledy pak režim založený rozhodnutím soudu. Pojďte se na ně podívat v detailu.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Povinnosti (nejen) účetních podle AML zákona

Praní špinavých peněz a povinnosti spojené s poskytováním služeb ze strany realitních makléřů, daňových poradců, auditorů, účetních poradců ve smyslu živnostenského zákona jsou dnes upraveny zákonem č. 253/2008 Sb., a dalšími směrnicemi EU, které jsou do tohoto předpisu zapracovány.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Prarodiče a vnoučata v právu – vyživovací povinnost

Český občanský zná několik druhů vyživovacích povinností – mezi manžely (§ 697 OZ), rozvedeného manžela (§ 760 OZ), otce dítěte vůči neprovdané matce (§ 920 OZ), mezi rodiči a dětmi (§ 915 OZ), předmětem zájmu tohoto článku bude především poslední nezmíněný druh vyživovací povinnosti, tedy vyživovací povinnost mezi předky a potomky (§ 910 OZ).

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Změny v rozvodech, co přinese nejnovější úprava Občanského zákoníku?

12. 6. Vláda ČR podpořila novelizaci Občanského zákoníku, která přinese podstatné změny v oblasti rozvodu manželství. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny, a pakliže by prošel úspěšně celým legislativním procesem, počítá se s jeho účinností od nového roku 2025. Ty nejvýznamnější změny, které by mohl přinést, shrneme v následujícím článku.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Nový stavební zákon – jaké změny přináší??

Počátkem měsíce červenec 2024 nabyl plné účinnosti nový stavební zákon, který by měl podle záměru ministerstva proměnit stavební řízení v digitální, rychlejší a jednodušší, v porovnání se stavem před létem 2024. V dnešním příspěvku přinášíme přehled změn, které nový stavební zákon (dále jen „SZ) přináší.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Omezení svéprávnosti – užitečné know-how

Každý se v průběhu života setkává s různými výzvami, mezi ně patří i ochrana příbuzných v situaci, kdy by svým jednáním mohli uškodit sami sobě či jiným blízkým osobám. Český právní řád na toto pamatuje a stanoví možnost svéprávnost osoby omezit. Níže uvádíme základní přehled toho, co je k omezení svéprávnosti potřeba vědět – jakési právní minimum pro neprávníky.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

NIS2, aneb Kyberbezpečnost v praxi

V říjnu tohoto roku pravděpodobně nabyde účinnosti nový zákon o kybernetické bezpečnosti. Co to pro Vás znamená? Kdo je regulovanou osobou? Spadáte do režimu vyšších či nižších povinností? Víte, že sankce za nedodržení může stoupat ke 250.000.000,- Kč??

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Manželé a jejich vzájemná práva a povinnosti – III. část

Kolik peněz má manžel na účtu a mohu se to vůbec dozvědět? Co dělat, když manžel dětem nic neplatí a já vše hradím ze svého? Může manžel bez mého vědomí prodat vybavení domácnosti? A co takhle výživné mezi manžely?

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Jak se určí otcovství?

Mater semper certa est pater incertus, tedy matka je vždy jistá, otec nejistý – stará římskoprávní poučka, která však zůstává v českém právu stále základem určování rodičovství, resp. otcovství. Otázkou může být, jak dlouho se v době boomu surogátního mateřství ještě udrží, ale to už je zas na téma jiného článku. Zpátky k otázce určení otcovství v českém právním řádu.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Vypořádání SJM při zániku manželství – II. část

Je třeba se bát zániku SJM? Co když se s manželem nemohu dohodnout? A co dluhy? Kde budu bydlet? Odpovědi (nejen) na tyto otázky se dozvíte v našem dnešním článku.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Společné jmění manželů

Co patří do SJM a co nikoliv? Může manžel jednat v zastoupení druhého? Jak bude SJM vypořádáno? Musím hradit manželovy dluhy?  Odpovědi na tyto otázky se dozvíte níže!

Společné jmění manželů může v českém právním řádu nabývat tří forem: jednak je to režim zákonný, jednak režim smluvený a naposledy pak režim založený rozhodnutím soudu. Pojďte se na ně podívat v detailu.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Povinnosti (nejen) účetních podle AML zákona

Praní špinavých peněz a povinnosti spojené s poskytováním služeb ze strany realitních makléřů, daňových poradců, auditorů, účetních poradců ve smyslu živnostenského zákona jsou dnes upraveny zákonem č. 253/2008 Sb., a dalšími směrnicemi EU, které jsou do tohoto předpisu zapracovány.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Prarodiče a vnoučata v právu – vyživovací povinnost

Český občanský zná několik druhů vyživovacích povinností – mezi manžely (§ 697 OZ), rozvedeného manžela (§ 760 OZ), otce dítěte vůči neprovdané matce (§ 920 OZ), mezi rodiči a dětmi (§ 915 OZ), předmětem zájmu tohoto článku bude především poslední nezmíněný druh vyživovací povinnosti, tedy vyživovací povinnost mezi předky a potomky (§ 910 OZ).

ČTĚTE DÁLE