Posted on

6 kroků pro úspěšné oddlužení

O všech výhodách oddlužení se dočtete v řadě našich dřívějších příspěvků. To hlavní, co oddlužení může dlužníkovi přinést, je osvobození od placení pohledávek jeho věřitelů. Jak na to? Níže přinášíme přehled základních kroků, které je třeba pro úspěšné oddlužení udělat.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Nový stavební zákon – co přinese?

Nový stavební zákon (“NSZ“), který se stal platným a účinným k 1. 1. 2024, je velmi mediálně propíraným tématem posledních let a politicky proklamovaným “finálním řešením zdlouhavosti povolovacích procesů staveb“ v ČR.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

INSOLVENCE 2024 aneb Proč se nebát oddlužení?

Začátek roku 2024 se nesl ve znamení řady legislativních změn, přičemž v oblasti insolvenčního práva se diskutovala především doba zkrácení oddlužení z 5 na 3 roky. Byla to ale jediná změna v právech a povinnostech osob v insolvenci? Shrnutí toho zásadního v oblasti (nejen) oddlužení přinášíme níže.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Insolvenční a exekuční řízení a jejich dopad (nejen) na dlužníka

Insolvenční a exekuční řízení jsou procesy spojené s řadou specifik, a to jak pro věřitele, tak pro dlužníky a v neposlední řadě i pro nás, právníky. Cílem této úvahy je srovnat nástroje a instituty obou zmíněných řízení a pokusit se učinit závěr o míře vhodnosti jejich aplikace na konkrétní fyzické osoby…

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Důsledky podání výpovědi bez udání důvodů ze strany zaměstnavatele

Jelikož se ekonomika České republiky již nějakou dobu ocitá v recesi, bylo Vládě ČR předloženo ze strany Národní ekonomické rady vlády několik opatření, jak českou ekonomiku oživit.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Občanka v mobilu – jak na to?

Od 20. 1. 2024 si pro nás vláda připravila novinku v podobě digitální podoby občanského průkazu. Změna je velmi jednoduchá – základem je stažení aplikace eDoklady. Jak už název napovídá, cílem bude přeměnit do digitální podoby i další doklady totožnosti, i když ne hned. Co pro nás změny v praxi znamenají?

ČTĚTE DÁLE
Posted on

NIS2

Evropská směrnice NIS2 navazuje na směrnici NIS1 a význam pro české právo a jeho adresáty spočívá v její transpozici, tedy v přípravě zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti, nikoliv pouze jeho novelizaci, jak bylo původně také uvažováno.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Legislativní změny od 1.1.2024 – Silniční provoz

Pravidla provozu na pozemních komunikacích doznala se začátkem roku také několika změn a my pro vás uvádíme ty nejdůležitější.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Legislativní změny od 1.1.2024 – Daňové právo

Problematika daňových změn zasáhne letos peněženky každého z nás a je tedy dobré se ve změnách zorientovat co možná nejdříve, možná na nich lze i vydělat. Pojďme se na to zásadní z pohledu daňové legislativy společně podívat.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Legislativní změny od 1.1.2024 – Právo sociálního zabezpečení

Pod toto právní odvětví podřazujeme problematiku důchodového pojištění, státní sociální podpory, pojistného na sociálním zabezpečení, péči o děti a jejich sociálně právní ochranu a další..

ČTĚTE DÁLE
Posted on

6 kroků pro úspěšné oddlužení

O všech výhodách oddlužení se dočtete v řadě našich dřívějších příspěvků. To hlavní, co oddlužení může dlužníkovi přinést, je osvobození od placení pohledávek jeho věřitelů. Jak na to? Níže přinášíme přehled základních kroků, které je třeba pro úspěšné oddlužení udělat.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Nový stavební zákon – co přinese?

Nový stavební zákon (“NSZ“), který se stal platným a účinným k 1. 1. 2024, je velmi mediálně propíraným tématem posledních let a politicky proklamovaným “finálním řešením zdlouhavosti povolovacích procesů staveb“ v ČR.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

INSOLVENCE 2024 aneb Proč se nebát oddlužení?

Začátek roku 2024 se nesl ve znamení řady legislativních změn, přičemž v oblasti insolvenčního práva se diskutovala především doba zkrácení oddlužení z 5 na 3 roky. Byla to ale jediná změna v právech a povinnostech osob v insolvenci? Shrnutí toho zásadního v oblasti (nejen) oddlužení přinášíme níže.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Insolvenční a exekuční řízení a jejich dopad (nejen) na dlužníka

Insolvenční a exekuční řízení jsou procesy spojené s řadou specifik, a to jak pro věřitele, tak pro dlužníky a v neposlední řadě i pro nás, právníky. Cílem této úvahy je srovnat nástroje a instituty obou zmíněných řízení a pokusit se učinit závěr o míře vhodnosti jejich aplikace na konkrétní fyzické osoby…

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Důsledky podání výpovědi bez udání důvodů ze strany zaměstnavatele

Jelikož se ekonomika České republiky již nějakou dobu ocitá v recesi, bylo Vládě ČR předloženo ze strany Národní ekonomické rady vlády několik opatření, jak českou ekonomiku oživit.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Občanka v mobilu – jak na to?

Od 20. 1. 2024 si pro nás vláda připravila novinku v podobě digitální podoby občanského průkazu. Změna je velmi jednoduchá – základem je stažení aplikace eDoklady. Jak už název napovídá, cílem bude přeměnit do digitální podoby i další doklady totožnosti, i když ne hned. Co pro nás změny v praxi znamenají?

ČTĚTE DÁLE
Posted on

NIS2

Evropská směrnice NIS2 navazuje na směrnici NIS1 a význam pro české právo a jeho adresáty spočívá v její transpozici, tedy v přípravě zcela nového zákona o kybernetické bezpečnosti, nikoliv pouze jeho novelizaci, jak bylo původně také uvažováno.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Legislativní změny od 1.1.2024 – Silniční provoz

Pravidla provozu na pozemních komunikacích doznala se začátkem roku také několika změn a my pro vás uvádíme ty nejdůležitější.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Legislativní změny od 1.1.2024 – Daňové právo

Problematika daňových změn zasáhne letos peněženky každého z nás a je tedy dobré se ve změnách zorientovat co možná nejdříve, možná na nich lze i vydělat. Pojďme se na to zásadní z pohledu daňové legislativy společně podívat.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Legislativní změny od 1.1.2024 – Právo sociálního zabezpečení

Pod toto právní odvětví podřazujeme problematiku důchodového pojištění, státní sociální podpory, pojistného na sociálním zabezpečení, péči o děti a jejich sociálně právní ochranu a další..

ČTĚTE DÁLE