Náš tým

JUDr. Pavel Berger
advokát

Narodil se v roce 1966 v Mělníku.
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V advokacii působí od roku 1989. Od roku 1994 provozuje vlastní advokátní kancelář. V rámci kanceláře se specializuje především na obhajobu v oblasti hospodářských trestných činů, insolvenční právo, spornou a smluvní agendu. Je zapsán jako insolvenční správce v seznamu insolvenčních správců u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členem poradních orgánů České advokátní komory – sekce pro insolvenční právo a sekce pro trestní právo. Působí jako člen Rady expertů Asociace insolvenčních správců a dále je členem Unie obhájců ČR.

Soňa Berková
daňová poradkyně

602 211 198

Narodila se v roce 1966 ve Slaném.
V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 1995.
Jako daňová poradkyně se zabývá především zpracováním daňové a účetní agendy a zastupováním před finančními úřady.

Mgr. Vojtěch Kolařík
advokát

777 877 923

Narodil se v roce 1975 v Praze.
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 2000.
Zaměřuje se na trestní právo, obchodní a občanské právo. Hovoří anglicky.

Mgr. Jiří Bozděch
advokát

608 212 607

Narodil se v roce 1971 v Kladně.
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 2004.
Zabývá se obchodním a civilním právem. Hovoří anglicky.

Mgr. Petr Vaněk
advokát

Narodil se v roce 1976 v Plzni.

Absolvent Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 2016. Specializuje se na občanské a trestní právo, problematiku náhrady škody na zdraví a insolvenční řízení.