JUDr. Pavel Berger

Advokát

V advokacii působí od roku 1989. Od roku 1994 provozuje vlastní advokátní kancelář. V rámci kanceláře se specializuje především na obhajobu v oblasti hospodářských trestných činů, insolvenční právo, spornou a smluvní agendu.

Soňa Berková

Daňová poradkyně

602 211 198

V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 1995.
Jako daňová poradkyně se zabývá především zpracováním daňové a účetní agendy a zastupováním před finančními úřady.

Mgr. Vojtěch Kolařík

Advokát

777 877 923

V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 2000.
Zaměřuje se na trestní právo, obchodní a občanské právo. Hovoří anglicky.

Mgr. Jiří Bozděch

Advokát

608 212 607

V advokátní kanceláři JUDr. Pavla Bergera působí od roku 2004.
Zabývá se obchodním a civilním právem. Hovoří anglicky.

Mgr. Michal Koziel

Specializuje se na korporátní právo, obchodní právo se zaměřením na závazky mezi podnikateli a nekalosoutěžní jednání. Práci zastane jak v českém tak v anglickém jazyce.

Petr Hás

V AK JUDr. Pavla Bergera působí od počátku roku 2022 a věnuje se zejména problematice nároků vzniklých z mezinárodní letecké přepravy, závazkům ze smluv, pracovnímu a autorskému právu, právu insolvenčnímu a trestnímu.

Vojtěch Liška

Studuje Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze ve čtvrtém ročníku.

Zabývá se občanským právem, zejména právem rodinným. Hovoří anglicky a francouzsky.

Šárka Barátová

Asistentka advokátní kanceláře