BERGER – insolvenční správce a spol. je veřejnou obchodní společností, která se specializuje výhradně na problematiku insolvenčního řízení, a jejímž jediným předmětem podnikání je výkon činnosti insolvenčního správce dle příslušných ustanovení insolvenčního zákona na základě povolení vydaného Ministerstvem spravedlnosti České republiky.

Veřejná obchodní společnost BERGER – insolvenční správce a spol. vznikla zápisem do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 29. ledna 2009. Dne 25. března 2009 jí bylo Ministerstvem spravedlnosti ČR vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce.

Společnost BERGER – insolvenční správce a spol. těží ze zkušeností svých společníků, zejména JUDr. Pavla Bergera, který dlouhodobě vykonával činnost správce konkurzní podstaty a v současné době rovněž stojí v čele úspěšné advokátní kanceláře.  Problematice daňového poradenství, účetnímu poradenství, vedení účetnictví a vedení daňové evidence se dlouhodobě věnuje další ze společníků, Rozhodčí a daňová kancelář, s.r.o.  Díky profesionálnímu zázemí společníků a týmu dalších spolupracovníků je společnost připravena poskytnout v insolvenčním řízení kvalitní a komplexní služby.

Kontakty

BERGER – insolvenční správce a spol.

E-mail:           office@akberger.cz

Datová schránka: vcerp2j

Sídlo

Bělocerkevská 1037/38,
Praha 10 – Vršovice, PSČ: 100 00

Úřední hodiny:   pátek 9:00 až 15:00

Tel:                222 520 807, 271 750 869

Fax:               222 521 017

 

 

Insolvenční rejstřík

Asociace insolvenčních správců