Historie advokátní kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Pavla Bergera vznikla v roce 1994. V počátcích své existence advokátní kancelář sídlila v Praze 1, v roce 1996 byla přemístěna na náměstí Míru v Praze 2 a v roce 2008 do vlastního objektu na stávající adresu Bělocerkevská 1037/38, Praha 10.

Činnost kanceláře se původně zaměřovala zejména na podnikatelskou klientelu, tj. zejména na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva. Jednalo se proto hlavně o problematiku obchodních společností, obchodních smluv, ale i o vedení sporné agendy.

S nárůstem klientely a otevřením poboček došlo k výraznému rozšíření nabídky poskytovaných právních služeb o oblasti občanského práva, trestního práva, daňového práva apod. a to až do šíře poskytované v současné době.

Během existence advokátní kanceláře v ní působila a působí řada absolventů Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Právnické fakulty ZČU. Po absolvování koncipientské praxe tito absolventi složili úspěšně advokátní zkoušky a nadále působí v advokátní kanceláři nebo vykonávají praxi v jiných advokátních kancelářích, případně v justici.