Flexibilní novela zákoníku práce

Zákoník práce se v poslední době stal objektem mnoha politických a společenských diskuzí, zejména s přihlédnutím k ekonomické situaci České republiky (česká ekonomika vykazuje jen minimální růst cca 1,1%). Přibývají totiž hlasy, které volají po změnách na pracovním trhu, kde zoufale chybí zaměstnanci a žádají proto o větší flexibilitu pracovních úvazků. Od tohoto kroku si slibují právě zlepšení kondice české ekonomiky. V podobném duchu se taktéž ve svých doporučeních vyjádřila Národní rozpočtová rada vlády (NERV), a tak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), v čele s Mariánem Jurečkou, přišlo s předběžným návrhem novelizace v oblasti ZP.

Pro začátek je potřeba zdůraznit, že nejvíce diskutovaný a ožehavý návrh, tedy výpověď bez udání důvodu ze strany zaměstnavatele novelizace obsahovat nebude, jelikož se na něm patrně nenašla dostatečná shoda. Mezi hlavní změny patří podpora slaďování pracovního a rodinného života pro rodiče malých dětí. Zaměstnancům čerpajícím rodičovskou dovolenou nově umožní vykonávat u stejného zaměstnavatele stejný druh práce, který vykonávali před nástupem na tuto dovolenou. Dále novela zaručuje návrat na stejnou pracovní pozici a na stejné pracoviště pro zaměstnance vracející se z rodičovské dovolené před dosažením 2. roku věku dítěte.

Další změny se týkají pravidel pro podání výpovědi z pracovního poměru. Počátek běhu výpovědní doby bude spojen již se dnem doručení výpovědi druhé straně, což umožní zaměstnancům dřívější přechod na nové pracovní pozice a zaměstnavatelům rychlejší obsazení uvolněných míst. Novela také zkracuje výpovědní dobu na jeden měsíc v případě výpovědi z důvodu porušení pracovní kázně nebo nesplnění požadavků zaměstnavatele. S podáním výpovědi souvisí i prodloužení maximální délky zkušební doby z 3 měsíců na 4 měsíce u běžných zaměstnanců a z 6 na 8 měsíců u vedoucích zaměstnanců. Zejména druhé prodloužení lhůty by mělo prospět zaměstnavateli k lepšímu odhadnutí vhodnosti zaměstnance pro pracovní pozici, jelikož se zpravidla jedná o vysoce kvalifikované pozice, v rámci kterých je těžké odhadnout v krátké době odbornost zaměstnance.

Zajímavou novelizací je taktéž možnost tzv. prázdninových brigád pro osoby již od 14 let, které by nově mohly v době letních prázdnin vykonávat lehké práce.

Závěrem je však nutné podotknout, že prozatím není známo navrhované znění zákona, a tudíž je velmi těžké odhadovat finální vhodnost a efektivitu navrhovaných změn. V průběhu května tohoto roku by mělo MPSV předložit návrh vládě a posléze Poslanecké sněmovně. V návrzích tedy ještě můžeme čekat množství změn. MPSV prozatím odhaduje, že by se novela měla stát účinnou od ledna 2025.