Legislativní změny od 1.1.2024

Daňové právo

Problematika daňových změn zasáhne letos peněženky každého z nás a je tedy dobré se ve změnách zorientovat co možná nejdříve, možná na nich lze i vydělat. Pojďme se na to zásadní z pohledu daňové legislativy společně podívat.

 • změnu doznala daň z přijmu fyzických osob, základní sazba daně je 15 %, pro osoby, jejichž příjem se bude pohybovat nad trojnásobkem průměrné mzdy pak půjde o sazbu ve výši 23 %, tedy člověk, jehož měsíční příjem přesáhne 131 901,- Kč bude zdaněn sazbou 23 % plus odvody na sociálním, zdravotním a nově také nemocenském pojištění
 • hrubý příjem zaměstnance tedy bude nově zdaněn 15 anebo 23 % sazbou, dále sazbou 6,5 %, což je sazba sociálního pojištění a sazbou 4,5 % což je sazbou zdravotního pojištění a nakonec také (nově) sazbou 0,6 %, což představuje sazbu nemocenského pojištění
 • pro průměrně vydělávajícího zaměstnance tedy osobu s příjmem cca 40 353,- Kč hrubého tedy půjde v souvislosti s nemocenským pojištěním o odvod ve velikosti 242,- Kč měsíčně (0,6 %) navíc k dosavadním odvodům na sociálním a zdravotním pojištění
 • pro daňové účely je významné také omezení slevy na dani na manžela/manželku, kterou bude možné uplatnit pouze v případě, že se manžel/ka bude starat o dítě do 3 let věku a pokud spolu manželé žijí ve společné domácnosti
 • dále byla zrušena tzv. sleva na studenta, kteří tak budou uplatňovat klasickou slevu na poplatníka (podpisem tzv. růžového papíru)
 • další slevou na dani, která byla zrušena je tzv. školkovné, tedy sleva na dani za umístění dítěte do předškolního zařízení
 • nepeněžní benefity zaměstnancům jsou nově osvobozeny do výše poloviny průměrné mzdy
 • odvody OSVČ – minimální vyměřovací základ pojistného na sociální pojištění bude v letech 2024-2026 růst tempem 5 % ročně tak, aby se minimální vyměřovací základ přiblížil úrovni minimální mzdy, OSVČ budou platit minimálně z 55 % základu daně
 • i pro OSVČ pak platí kritérium trojnásobku průměrné mzdy s tím rozdílem, že u zaměstnance je zvýšená sazba daně 23 % aplikována na hrubou mzdu a v případě OSVČ bude dopadat na rozdíl mezi příjmy a výdaji
 • dále se zvýšila sazba daně z nemovitých věcí, například sazba daně za 1 m2 nebytového prostoru nově činí 3,50,- Kč namísto dosavadních 2,- Kč
 • od daně z nemovitých věcí budou nově osvobozeny pozemky zatížené právem stavby ve prospěch obce, na jejímž území se nacházejí
 • snížení limitu pro osvobození příjmů z hazardních her ze současného 1 mil. Kč na 50.000,- Kč
 • sazba daně z hazardu zůstává u loterií a technických her na 30 %, ovšem živé hry (ruleta), bingo, kursové sázky budou zdaněny 30 % sazbou
 • zavedení tzv. dlouhodobého investičního produktu (DIP), nejde o nový finanční produkt, pouze označení pro již existující produkty finančního nebo spořícího typu – spořící účet, bankovní vklad, kolektivní či individuální investování (dluhopisy, akcie a další cenné papíry), přičemž investované prostředky podléhají daňovému zvýhodnění stejně jako v případně penzijního připojištění či doplňkového penzijního spoření, pokud tedy naspořenou částku vyberete po dosažení věku 60. let a 10 letech spoření, jinými slovy si u banky založíte účet (běžný, spořící, určený k investicím) a pravidelně na něj budete vkládat peníze, které na něm musíte 10 let nechat a dosáhnout alespoň 60 let věku a následně si o vložené peníze snížíte základ daně
 • platby dobrovolného životního pojištění spolu s důchodovým spořením tvoří DIP, přičemž na tyto produkty se vztahuje možnost poplatníka odečíst si až 48.000,- Kč od základu daně (odvíjí se od výše vložených peněz)
 • stát od 1. 1. přispívá na penzijní spoření vyšší částkou, pokud si na penzi odložíte 1700,- Kč měsíčně a více, získáte státní příspěvek 340,- Kč měsíčně, minimální částka, kterou je třeba na penzi spořit, aby stát přispěl pak nově bude 500,- Kč za které dostanete od státu 100,- Kč příspěvek
 • snížení podpory stavebního spoření u stávajících i nových smluv a to na částku 1000,- Kč/rok
 • zrušení kolkových známek
 • změny DPH: nově jsou zde pouze dvě sazby: základní 21 % a snížená 12 %
 • zvýšení spotřební daně z lihu o 10 %, daň ze zahřívaného tabáku vzrostla o 15 %

Zdroj: Ministerstvo financí ČR