JUDr. Pavel Berger

Advokát

Narodil se v roce 1966 v Mělníku.
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

V advokacii působí od roku 1989. Od roku 1994 provozuje vlastní advokátní kancelář. V rámci kanceláře se specializuje především na obhajobu v oblasti hospodářských trestných činů, insolvenční právo, spornou a smluvní agendu. Je zapsán jako insolvenční správce v seznamu insolvenčních správců u Ministerstva spravedlnosti ČR. Je členem poradních orgánů České advokátní komory – sekce pro insolvenční právo a sekce pro trestní právo. Působí jako člen Rady expertů Asociace insolvenčních správců a dále je členem Unie obhájců ČR.