Mgr. Michal Koziel

Pochází z Ostravska. V roce 2023 vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

Specializuje se na korporátní právo, obchodní právo se zaměřením na závazky mezi podnikateli a nekalosoutěžní jednání. Práci zastane jak v českém tak v anglickém jazyce.