Petr Hás

Na Právnickou fakultu UK nastoupil v roce 2018. Hovoří plynně anglicky a německy.
V AK JUDr. Pavla Bergera působí od počátku roku 2022 a věnuje se zejména problematice nároků vzniklých z mezinárodní letecké přepravy, závazkům ze smluv, pracovnímu a autorskému právu, právu insolvenčnímu a trestnímu.