Sexuální trestné činy, aneb Znásilnění pohledem trestního práva

Začátkem dubna byla Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR přijata novela trestního zákoníku, která mění definici znásilnění a zavádí nový trestný čin v této oblasti. Novela nyní putuje do Senátu a poté k podpisu prezidentu republiky, žádné komplikace se ale neočekávají. Pojďte se s námi podívat, co se v oblasti trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti mění.

Novela přináší změnu ve skutkové podstatě trestného činu znásilnění (ust. § 185 tr. zákoníku): nově nebude nutné užít násilí, aby skutek mohl být jako znásilnění právně kvalifikován, současná úprava totiž stanoví, že „kdo jiného násilím nebo pohrůžkou násilí nebo pohrůžkou jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu styku….“. Nová definice vychází z všeobecně přijímané doktríny, že „ne znamená ne“, totiž, „kdo s jiným proti jeho seznatelné vůli vykoná soulož nebo jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží…“ naplní novou skutkovou podstatu tr. činu znásilnění. Projev vůle (nesouhlas) nemusí být nutně výslovný, postačí i neverbální gesta, tj. například nesouhlasné zavrtění hlavou. Právní úprava však nejde tak daleko, aby trestala i toho, kdo si před sexuálním aktem u protistrany nevymínil souhlas. Klíčový je nicméně projev nesouhlasu. A užití zbraně při znásilnění povede ke zvýšení trestí sazby.

Pokud nesouhlas takto vyjádřen nebude, neboť dojde k tzv. stresovému zamrznutí člověka, či jeho omámení návykovou látkou, spoutáním apod. a osoba tak nebude schopna svou vůli jakkoli projevit, půjde (stejně jako dnes) o tzv. případ bezbrannosti, který se i nadále pod znásilnění podřazuje. Bezbranným bude též dítě do 12 roku věku. To je opět změna proti dosavadnímu stavu, neboť dosud se v praxi objevovaly případy, které byly posuzovány jako pohlavní zneužití (§ 187 tr. zákoníku) a trestány byly relativně mírně.

Znásilnění jako trestný čin má zahrnovat zejména soulož a obdobný pohlavní styk (anální, orální praktiky) a tzv. činy nepenetrační povahy (osahávání…) budou vyčleněny do trestného činu sexuálního útoku.

Již existující tr. čin sexuálního nátlaku (§ 186 tr. zákoníku), který trestá ty, kteří „jiného násilím, pohrůžkou násilí, či jiné těžké újmy donutí k pohlavnímu sebeukájení, obnažování, či jinému srovnatelnému chování, či k tomuto zneužijí bezbrannosti druhého“ bude doplněn o zneužití tísně oběti (v souvislosti s domácím násilím).

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR

https://justice.cz/web/msp/rozcestnik/-/clanek/poslanci-v-prvnim-cteni-podporili-redefinici-znasilneni-kopirovat-