Posted on

Změny v rozvodech, co přinese nejnovější úprava Občanského zákoníku?

12. 6. Vláda ČR podpořila novelizaci Občanského zákoníku, která přinese podstatné změny v oblasti rozvodu manželství. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny, a pakliže by prošel úspěšně celým legislativním procesem, počítá se s jeho účinností od nového roku 2025. Ty nejvýznamnější změny, které by mohl přinést, shrneme v následujícím článku.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Nový stavební zákon – jaké změny přináší??

Počátkem měsíce červenec 2024 nabyl plné účinnosti nový stavební zákon, který by měl podle záměru ministerstva proměnit stavební řízení v digitální, rychlejší a jednodušší, v porovnání se stavem před létem 2024. V dnešním příspěvku přinášíme přehled změn, které nový stavební zákon (dále jen „SZ) přináší.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Omezení svéprávnosti – užitečné know-how

Každý se v průběhu života setkává s různými výzvami, mezi ně patří i ochrana příbuzných v situaci, kdy by svým jednáním mohli uškodit sami sobě či jiným blízkým osobám. Český právní řád na toto pamatuje a stanoví možnost svéprávnost osoby omezit. Níže uvádíme základní přehled toho, co je k omezení svéprávnosti potřeba vědět – jakési právní minimum pro neprávníky.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Změny v rozvodech, co přinese nejnovější úprava Občanského zákoníku?

12. 6. Vláda ČR podpořila novelizaci Občanského zákoníku, která přinese podstatné změny v oblasti rozvodu manželství. Návrh zákona nyní putuje do Poslanecké sněmovny, a pakliže by prošel úspěšně celým legislativním procesem, počítá se s jeho účinností od nového roku 2025. Ty nejvýznamnější změny, které by mohl přinést, shrneme v následujícím článku.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Nový stavební zákon – jaké změny přináší??

Počátkem měsíce červenec 2024 nabyl plné účinnosti nový stavební zákon, který by měl podle záměru ministerstva proměnit stavební řízení v digitální, rychlejší a jednodušší, v porovnání se stavem před létem 2024. V dnešním příspěvku přinášíme přehled změn, které nový stavební zákon (dále jen „SZ) přináší.

ČTĚTE DÁLE
Posted on

Omezení svéprávnosti – užitečné know-how

Každý se v průběhu života setkává s různými výzvami, mezi ně patří i ochrana příbuzných v situaci, kdy by svým jednáním mohli uškodit sami sobě či jiným blízkým osobám. Český právní řád na toto pamatuje a stanoví možnost svéprávnost osoby omezit. Níže uvádíme základní přehled toho, co je k omezení svéprávnosti potřeba vědět – jakési právní minimum pro neprávníky.

ČTĚTE DÁLE